Nájdete nás: Horný Oháj časť Vráble, Poľná ulica 244, druhá ulica za mostom.Installer:       Marcel Hoppan        0917 628 501                                                              Installer:  Michaela Hoppanová    0910 548 784
                                     e-mail: marcelhoppan@gmail.com                                                                                                                              e-mail:  michaela.hoppanova@gmail.com